Groesbeekseweg - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zicht op de Groesbeekseweg vanuit de cornerroom van kantoor (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Met medewerking van mr. Annet Tjepkema

De vraag is of mijn cliënte aansprakelijk is voor de val van zijn (ingeleende) werknemer. De vorige volzin staat in een bericht dat geplaatst is op LinkedIn en in de editie van het Advocatenblad van vorige maand gekopieerd is in de rubriek ‘Gespot op Social Media’. De storende fout in voorlaatste volzin bestaat (dus) in ‘cliënte’ en ‘zijn’ werknemer. Ook op social media moeten wij zorgvuldig zijn met het gebruik van onze taal.

Wat de redactie van het Advocatenblad zich mag aantrekken is dat in een column met zoveel woorden te lezen valt dat het betreffende vonnis van de moed getuigt die nodig is om de staat haar plaats te wijzen als een grens van de macht dreigt te worden overschreden. Immers, de ‘staat’ is mannelijk en daarom is het niet ‘haar plaats’, doch zijn plaats.

Redacties van tijdschriften behoren een ter plaatsing aangeboden stuk niet alleen op inhoud, maar ook op correct taalgebruik te controleren. Jammer genoeg laat ook de redactie van het Advocatenblad het afweten wat betreft correct taalgebruik. In genoemde editie staan namelijk nog meer taalkundige omissies. Thans vijf voorbeelden daarvan (tussen aanhalingstekens is geciteerd uit genoemde editie).

Vijf andere taalkundige omissies onder redactionele verantwoordelijkheid

„Zowel binnen de secties ondernemingsrecht als arbeidsrecht hebben vele collega’s hun best gedaan om Essam en Mahmoud te begeleiden.”
Fout!  Een verkeerde toepassing tenslotte van ‘zowel als’.

„Medewerkers bij kantoren hebben toegang tot een (health) coach”.
Twee fouten. Ten eerste zal wel gedoeld zijn op medewerkers van die kantoren, maar zo staat het er niet. Ten tweede is het (health)coach.

„Advocaten worden steeds minder ingeschakeld voor een standaard arbeidsovereenkomst, veel werk wordt gedigitaliseerd.”Twee fouten.
Ten eerste is het standaardarbeidsovereenkomst (en geen ‘standaard arbeidsovereenkomst’).
En ten tweede is die komma misplaatst. Die komma had een puntkomma of een dubbele punt moeten zijn.

„Het is het systeem wat niet deugt”.
Fout is ‘wat’. Omdat verwezen wordt naar een onzijdig zelfstandig naamwoord (het systeem) moet het betrekkelijk voornaamwoord ‘dat’ gebruikt worden.

„In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd”. Hoezo ‘Zij zijn’?

Aanhalingstekens

Het zal de oplettende lezer opgevallen zijn dat bij hetgeen hierboven geciteerd is aan het betreffende citaat steeds met het teken „ geopend wordt. Ik vind namelijk dat het zo hoort. Aan citaten in mijn processtukken en cassatieadviezen gaat nimmer het teken ” vooraf. NRC Handelsblad, op welke krant ik reeds sinds mijn studententijd onafgebroken geabonneerd ben, doet het, gelukkig, ook zoals het hoort. Jammer genoeg doen nogal wat juristen, onder wie advocaten-generaal bij de Hoge Raad, en doet (de civiele kamer van) de Hoge Raad dat niet. Ik onderken intussen dat op de onvolprezen website OnzeTaal.nl te lezen valt:

„Er zijn geen officiële regels voor het gebruik en de vorm van aanhalingstekens, maar er zijn wel conventies die wijdverbreid zijn. Tegenwoordig worden vooral hoge aanhalingstekens gebruikt: “Zeg, wat betekent ‘quod non’ eigenlijk?”, vroeg Nynke. Aanhalingstekens die onderaan de regel beginnen („zo dus”), raken hoe langer hoe meer in onbruik, maar sommige kranten en tijdschriften, zoals NRC Handelsblad, hebben er aparte opmaakprogramma’s voor en gebruiken ze wel.”

Advertenties

De redactie van het Advocatenblad houd ik niet verantwoordelijk voor taalkundige omissies in advertenties in dat tijdschrift. Het valt me op dat in advertenties nogal wat taalkundige missers staan.

„De portefeuille bestaat uit maximaal 40 bedrijven die allen actief zijn in de techsector en een bovengemiddelde omzetgroei laten zien.”
Twee missers, namelijk ‘40’ en ‘allen’. Er had moeten staan veertig en alle. Immers, getallen behoren voor tientallen tot honderd uitgeschreven te worden en het woordje ‘alle’ slaat terug op een eerder in de tekst genoemd woord (bedrijven) dat geen personen aanduidt.

Een advocatenkantoor geeft te kennen op zoek te zijn naar een advocaat die er als „stagiaire” of „medewerker” aan de slag gaat. Wat betreft de tekst heeft dat kantoor voor zover het de advocatenstage betreft alleen plek voor een vrouw.

„Uit onderzoek is gebleken dat 70 tot 80 procent van de consumenten, hun aankoop baseert op reviews.” Wat doet die komma in die zin?

Vorige aflevering van deze taalrubriek

Een link naar de vorige aflevering van deze veelgelezen rubriek staat HIER.