Noviomagus. Menig advocaat, zo is mijn ervaring, is niet bekend met het gegeven dat een cassatiedagvaarding, anders dan een appèldagvaarding, moet behelsen  „de omschrijving van de middelen, waarop het beroep steunt”  (art. 407 lid 2 Rv).  Hoger beroep tegen een vonnis kun je zekerheidshalve, bij wijze van noodverband, instellen om vervolgens te bezien of je de appèldagvaarding later ook daadwerkelijk bij de griffie van het betreffende gerechtshof doet inschrijven en daarna een grievenmemorie neemt. Een appèldagvaarding is, omdat zo’n omschrijving er niet in hoeft te staan, zo gemaakt en de deurwaarder rekent ongeveer een bedrag van € 93.  Met het concipiëren daarentegen van een cassatiedagvaarding met daarin (dus) voornoemde omschrijving kan, afhankelijk van de zaak, relatief veel tijd gemoeid zijn.

Tijddruk

foto.Deventer

Eerder deze januari in Deventer (foto SvS, iPhone 6s)

Voornoemd gegeven impliceert dat het instellen van cassatieberoep op de laatste dag van cassatietermijn beslist geen uitzondering is, integendeel. Het schijnt mij toe dat het reeds vóór die dag instellen van cassatieberoep wel eens uitzondering zou kunnen zijn. Anders dan aan de kant van degene die in cassatie gedagvaard wordt, is het geen pesterijtje om ‘uitgerekend op de laatste dag nog het cassatieberoep in te stellen’.

Wie een goed lopende cassatiepraktijk heeft, komt er al gauw niet aan toe om reeds geruime tijd voor het verstrijken van de cassatietermijn het cassatiemiddel gereed te hebben. Er zijn namelijk nogal wat andere besognes, zoals het geven van cassatieadviezen, het opstellen van schriftelijke toelichtingen, het concipiëren van een cassatiemiddel in een zaak waarvan de cassatietermijn al weer eerder zal verstrijken en wat dies meer zij. En dit concipiëren is zeer ambachtelijk werk. Het vergt bepaaldheid en precisie, goede beheersing van de semantiek en een goede dossierkennis. Bovendien is het een kwestie van telkens bijschaven, aanvullen, schrappen, lay-out, herformuleren en soms ook herstructureren. Wie de vorm beheerst, is de inhoud meester. Deze gevleugelde woorden van Frits Bolkestein zijn hier volkomen op hun plaats.

Bovendien is het onder tijddruk nu eenmaal beter en efficiënter werken. Iedere of vrijwel iedere advocaat zal dat kunnen beamen.

Al weer het tweede dit jaar ingestelde cassatieberoep

Foto.Deventer.kerk.2

Foto SvS (iPhone 6s)

Zojuist heeft Joost Moorman, die deze week beëdigd wordt bij de Rechtbank van het arrondissement Gelre, telefonisch van de betreffende deurwaarder vernomen dat een cassatiedagvaarding waarop ik vermeld sta als advocaat bij de Hoge Raad overeenkomstig art. 63 Rv betekend is. Over de inhoud van de zaak zal ik thans uiteraard geen mededelingen doen.

Het is intussen reeds de tweede keer van deze januarimaand dat ik in een civiele dagvaardingszaak cassatieberoep ingesteld heb.