HartliefIn de editie van het Nederlands Juristenblad van 17 dezer staat een Vooraf van Ton Hartlief. Het heeft als opschrift “Wie staat er boven de wet?”.

In dit Vooraf staan centraal de over het onderwerp onschendbaarheid resp. immuniteit handelende preadviezen voor de NJV-vergadering van dit jaar, in het bijzonder over het preadvies van de Groningse hoogleraar privaatrecht Verheij. Dit preadvies betreft immuniteiten in het privaatrecht.

Waar slaat Verheij de plank mis mee?

Terecht schrijft Hartlief dat met onschendbaarheid weinig (lees: niets) te maken hebben de door Verheij genoemde beperkte kring van gerechtigden bij vergoeding van personenschade (artt. 6:107 en 108 BW) en het fixatiestelsel bij wettelijke rente (artt. 6:119 en 6:119a BW).

Hartlief signaleert een paradox

Fraai is Hartliefs signalering dat, waar Bolt en Spier in tijden van voorspoed – 1996 – in hun preadvies voor de NJV zich bezorgd toonden over het al maar uitdijende aansprakelijkheidsrecht, Verheij thans (dus: in sombere tijden) bepleit dat diverse aansprakelijkheidshobbels verdwijnen.

In ons aller belang

In verband met de potentieel enorme consequenties voor de schatkist, acht Hartlief het in ons aller belang dat ten faveure van de overheid dergelijke hobbels blijven bestaan.

Een link naar Hartliefs nieuwste Vooraf staat hier.