Foto.Bestuur.ProEx

Het bestuur tijdens de jaarvergadering – tweede van links de President, mr. Jeroen Knot, advocaat (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Gisteren was ik in Groningen. Op de laatste zaterdag van iedere januari namelijk vindt de jaarvergadering plaats van ’s werelds oudste nog actieve juristenvereniging – het in 1761 opgerichte Groninger juristengenootschap Pro Excolendo Iure Patrio MEER – en op een regenachtige zaterdagmiddag, zoals gisteren, is het bepaald niet vervelend om per trein vanuit Noviomagus naar Groningen af te reizen.

Foto.Schimmelpennick Huys

Foto SvS (iPhone 6s)

Het Genootschap kwam, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was, bijeen in het Schimmelpenninck Huys, hetwelk gesitueerd is aan de Oosterstraat. In het Schimmelpenninck Huys logeerde ik voor het eerst in de nacht van 12 op 13 januari 2000 – destijds beoefende ik de cassatiepraktijk nog te Den Haag, waar ik toen woonde -, de nacht voorafgaand aan mijn promotie in de aula van het Academiegebouw aan de Broerstraat.

Foto.Stolte

De Bibliothecaris, tevens commissaris tot de buitencorrespondentie, prof. dr. Bernhard Stolte, met het geschenk tijdens zijn dankwoord  (foto SvS, iPhone 6s)

De vergadering ving na een academisch kwartiertje aan om 17.15 uur. Bij acclamatie werden de notulen van de vorige jaarvergadering goedgekeurd, werd (op advies van de kascommissie) decharge verleend aan het bestuur, onder hetwelk de rentmeester, en werd tot nieuw bestuurslid (op voorstel van het bestuur) gekozen mr. Birgit Gruppen, advocaat te Groningen.

Geschenk van een jongere vereniging

Aan het einde van de vergadering maakte een afgevaardigde van een vier jaar jongere vereniging zijn opwachting.

Hij kwam namelijk namens Vindicat Atque Polit, die vorig jaar jaar 250-jarig bestaan vierde, een fraai in het kader van deze viering verschenen boek aanbieden.

Namens Pro Excolendo nam de Bibliothecaris, tevens commissaris tot de buitencorrespondentie, prof. dr. Bernhard Stolte, dit geschenk in ontvangst. (Wordt vervolgd)