Noviomagus. Ronald Verdaas (MEER) heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, onder de naam Ronald Verdaas advocatuur, bindend advies, doceren, schrijven (www.ronaldverdaas.nl). Ronald licht deze keuze als volgt toe:

„Ik wil de andere specialisten met wie ik samenwerk kunnen selecteren op basis van kwaliteit en persoonlijke geschiktheid. Daarnaast wil ik de vrijheid hebben om uitsluitend de zaken te doen waarin ik gespecialiseerd ben en mijn tijd naar eigen inzicht kunnen verdelen over die zaken en nevenactiviteiten.”

Ronald blijft verbonden aan het hier ter stede gevestigde Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Tevens blijft hij actief als docent en redacteur.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy feliciteert Ronald van harte met deze nieuwe stap.