Korte Voorhout.wg - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Het gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout, vrijdag 13 december 2019 (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Update 5 augustus 2020: geen wachtwoord meer nodig

Noviomagus. Enkele medewerkers van de Rechtspraak, onder wie Joost van der Helm – ooit waren wij kantoorgenoten -, zijn op de website www.kortevoorhout.nl gestart met het wekelijks maken van videosamenvattingen van de ‘belangrijkste’ civielrechtelijke uitspraken (arresten en beschikkingen).

Iedere zondagavond worden nieuwe video’s op die website gezet. In iedere video gaat het om een of meer uitspraken die pas de vrijdag ervoor gedaan zijn. Vooralsnog zijn de videosamenvattingen voor een ieder vrij toegankelijk. Om niet namelijk is een wachtwoord te verkrijgen (via info@kortevoorhout.nl).

Ook Sander Rijsterborgh behoort tot voornoemde medewerkers. Hij is als schrijfjurist verbonden aan het Gerechtshof Den Haag. Desgevraagd heeft hij me het volgende laten weten.

 

Sander Rijsterborgh over www.kortevoorhout.nl

De aan voornoemde website gelieerde juristen – overwegend raadsheren in diverse gerechtshoven – zijn het initiatief gestart toen als gevolg van coronavirus COVID-19 regulier (fysiek) jurisprudentieoverleg weg viel. Hoewel inmiddels dit overleg veelal weer digitaal plaatsvindt, is de website in de lucht gebleven en tevens opengesteld voor niet-leden van de Rechtspraak.

 

Duiding tijdens schilderen of hardlopen

De video’s duren (per arrest) gemiddeld 7,5 minuut en via een korte samenvatting in de kadertekst en een relevantiebeoordeling ziet een kijker direct of iets voor hem of haar interessant is. Op deze manier wordt het makkelijker om wekelijks de jurisprudentie bij te houden, terwijl er in de video’s ook vaak iets van duiding gegeven wordt. Doordat de jurisprudentie niet gelezen behoeft te worden, kan ook tijdens het schilderen of hardlopen worden kennisgenomen van de nieuwste jurisprudentie.

 

Werklast

De werklast voor de bij de website betrokken juristen is verschillend. Desgevraagd geeft men te kennen dat het altijd weer spannend is waar de Hoge Raad op vrijdag mee komt. Het maken van een video kost – inclusief het lezen en analyseren van de uitspraak – al gauw een paar uur tijd en betreft (onbetaald) weekendwerk. Desniettemin gaat www.kortevoorhout.nl ook na het reces van de Hoge Raad gewoon door. Het maken van de videosamenvattingen is namelijk leuk. Bovendien voorzien ze (hopelijk) in een behoefte van (altijd drukke) juristen.

 

Komt er ook een podcast?

Een podcast via www.kortevoorhout.nl ligt als gevolg van tijdgebrek thans niet in de lijn der verwachting. Er wordt wel nagedacht over initiatieven om ook oudere, bekende uitspraken (klassiekers) in videosamenvattingen te duiden. Overigens hebben de teamleden nog veel plannen. Vooralsnog heeft iedereen voorlopig zijn handen vol aan de reguliere praktijk en het maken van de videosamenvattingen.

 

Ten slotte

Ik vind het een mooi initiatief. Hulde!