Van links naar rechts: Tijn Kortman, Michiel van Emmerik en Jan van der Grinten (foto SvS, iPhone 15 Pro Max)

 

Noviomagus. Na mijn terugkeer uit Engeland begaf ik mij naar Café Jos, Meesterschenkerij, teneinde er nog even een biertje te drinken en De Gelderlander te lezen. Aldaar trof ik vriend mr. Jan van der Grinten, advocaat bij Van Doorne. Hij dronk er een biertje met zijn vrienden prof. mr. Tijn Kortmann, advocaat bij Stibbe en hoogleraar overheidsaansprakelijkheid (Radboud Universiteit), en mr. Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent Staatsrecht (Radboud Universiteit. Jan nodigde me uit om bij hen aan tafel plaats te nemen. Het was gezellig en onderhoudend met deze drie beoefenaars  van het bestuursrecht. Vanzelfsprekend kwamen vooral juridische onderwerpen ter tafel, zoals –  onder veel meer – het toeslagenschandaal, de grote overwinning van een cliënt van Stibbe (Daan Doorenbos en Tim de Greve) op het openbaar ministerie betreffende het verschoningsrecht, en art. 120 Grondwet. Voor herhaling vatbaar!