Noviomagus. Gisterenmiddag gaf ik de cursus Succesvol procederen in Civiel Appèl te Arnhem in Musis Sacrum. MEER Ruim 70 advocaten waren in de zaal aanwezig.

Do’s and don’ts

Foto.Cursus.MusisSacrem

Gisterenmiddag in Musis Sacrem (iPhone 6s)

Tijdens de cursus kwam ik met do’s and don’ts. Deze putte ik niet alleen uit mijn ervaring als cassatieadvocaat – zo waren in de syllabus onder meer drie door mij uitgelokte, vernietigende en belangrijke arresten over appèlprocesrecht opgenomen (waaronder dat van afgelopen vrijdag MEER) -, maar ook uit mijn appèlconsultancypraktijk, de jurisprudentie, grondslagen van het appèlprocesrecht en hetgeen ik zoal hoor van menige, al dan niet gewezen raadsheer(-plaatsvervanger) in een gerechtshof.

Zeer positieve evaluaties

Ik bemerkte dat het een succes was. De evaluatie was zeer positief. Vanuit de Orde van Advocaten Gelre resp. de Stichting Permanente Opleiding waren er, zoals te doen gebruikelijk is, evaluatieformulieren verspreid. Ik wil die na afloop altijd zien. Welnu, op de meeste formulieren waren vaak alle vakjes van de meest rechtse kolom – waardering 5 (= zeer goed/uitstekend) op een schaal van 1 t/m – aangekruist. Dat is natuurlijk prachtig, waarbij bedacht zij dat de cursus maar liefst drie uur duurde en ik de enige docent was. Maar ik mocht, eerlijk gezegd, ook al hopen op dit resultaat.  De zaal deed namelijk echt goed mee (interactief) en tijdens de pauze kreeg ik al enthousiaste reacties (‘Nu al veel geleerd!’). Ook werd er gelachen, ongetwijfeld ook om de stelligheid waarmee ik het allemaal breng. Doceren is natuurlijk ook entertainen, niet waar?

„Klasse!”

Na afloop ontving ik van een advocaat van wie ik weet dat deze echt serieus met het vak bezig is en die niet bij de borrel aanwezig kon zijn een appje: „Klasse!”

Tijdens de borrel vertelde een andere advocaat me weer helemaal geïnspireerd te zijn. Het woordje ‘weer’ sloeg onmiskenbaar terug op het gegeven dat deze advocaat, die tevens plaatsvervanger is in de rechterlijke macht, een paar jaar geleden een cursus over appèlprocesrecht bij me volgde.

Terug naar Noviomagus

Foto.Cursus.MusisSacremIn de voorbereiding van de cursus van gisteren zat (veel) tijd en eigenlijk komt het nooit goed uit – gisterenochtend voelde ik me genoodzaakt om er al weer om 05.10 uur mee bezig te zijn (al ging ik rond een uur of zeven nog een uurtje slapen) –, maar van deze geweldige feedback werd ik natuurlijk blij. Ik geef eigenlijk veel te weinig cursussen, ofschoon ik het geven ervan, net als het houden van een mondeling pleidooi, hartstikke leuk vind om te doen.

Met een voldaan gevoel reisde ik gisterenavond terug naar Noviomagus. Succesvolle cursus over succesvol procederen in civiel appèl.