54B86F07-C1CE-4F5E-8E9C-2FAEA4AC3DC2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Op het terrein van de Krayenhoffkazerne (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Bij vonnis van de Haagse Rechtbank van 11 september 2019 is de betreffende arts, specialist ouderengeneeskunde, ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van „opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigen”.

Het ging om een ernstig demente vrouw. De euthanasie werd uitgevoerd op grond van haar nog als wilsbekwame opgestelde schriftelijke wilsverklaring.

Het arrest waarbij gisteren dit cassatieberoep verworpen is, is mede gewezen door Carla Sieburgh, lid van de civiele kamer van de Hoge Raad. Sieburgh is een civiliste pur sang. Waarom heeft Sieburgh niettemin mede dat arrest gewezen?

Er is een mijns inziens zeer plausibel antwoord op deze vraag. Sieburgh heeft namelijk, behalve rechten, ook geneeskunde gestudeerd. Zij is arts. Kennelijk heeft de Hoge Raad het, alleszins begrijpelijk, wenselijk geacht dat in zo’n belangrijke strafzaak meebeslist wordt door een raadsheer die tevens arts is.

Een link naar ’s Hogen Raads arrest staat HIER.