Martin.ooo-28

Mijn meest recent aangeschafte gitaar: een Martin ooo-28 uit 1968, welke gitaar ideaal is voor de blues (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Hoeveel muziek zit er in de rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften? Op de website van het NJB (NJBlog) las ik zojuist het meest recente Vooraf van Tom Barkhuysen, over inspraak en rechtsbescherming bij algemeen verbindende voorschriften (avv’s). Het is een prima facie overtuigend stuk. De portee ervan is dat het niveau van inspraak en rechtsbescherming bij avv’s een stuk lager is dan bij individuele beschikkingen, ofschoon het vaak arbitrair is of een rechtspositie geregeld wordt in een individuele beschikking dan wel in een algemeen verbindend voorschrift, zodat er alle reden is om met argusogen te kijken naar, wat Barkhuysen noemt, de beschermde positie van avv’s waar het gaat om inspraak en rechtsbescherming. Zo wijst hij erop dat tegen avv’s – anders dan tegen beschikkingen – niet direct opgekomen kan worden bij de bestuursrechter (artikel 8:3 Awb), zodat hier een schone taak weggelegd is voor de burgerlijke rechter als ‘restrechter’, maar dat deze „minder trek” lijkt te hebben in procedures aangaande (beweerdelijk) onrechtmatige wet- en regelgeving. Te dezen verwijst Barkhuysen – alleszins begrijpelijk – naar HR 22 mei 2015, RvdW 2015, 667  (ECLI:NL:HR:2015:1296). Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.