Noviomagus. In zijn op 10 dezer gepubliceerde Vooraf is Tom Barkhuysen kritisch over zogeheten informele rechtseenheidvoorzieningen: overleg (bijvoorbeeld) tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Barkhuysen werpt de vraag op hoe dat informele rechterlijke rechtseenheidsoverleg vanuit rechtsstatelijk oogpunt eigenlijk gewaardeerd moet worden. Opwerping van de vraag is hier, zoals zo vaak het geval is, de beantwoording ervan.

Foto.Kantoor.12.august.2015

Foto Olav Ifzaren (iPhone 6)

Barkhuysen vindt dat dat overleg niet door de beugel kan. En gelijk heeft hij. Nog mooier is de oplossing die hij aandraagt. Zij is in het verleden wel vaker voorgesteld. Ideaal is volgens Barkhuysen de Hoge Raad als enige rechter aan de top. Helemaal mee eens. Ik voeg daar het volgende aan toe.

Vraagtekens bij kwaliteit van de Afdeling bestuursrechtspraak

Een reminiscentie. Al weer een jaar of vijf à zes geleden verscheen in de laatste NJB-editie van het betreffende jaar een interview met de Nijmeegse hoogleraar Staatsrecht Tijn Kortmann. Hij was tamelijk vernietigend over de kwaliteit van met rechtspraak belaste leden van de Raad van State. Kortmann zei in dat interview dat het niveau van die leden niet het niveau overstijgt van de doorsnee rechter in een doorsnee rechtbank (resp. woorden van gelijke strekking). Het is evident dat dat bezwaar niet geldt voor leden van de Hoge Raad, integendeel.

Link

Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.