NJB Nederlands JuristenbladIn een eerder bericht meldde ik dat door een fout zijdens Kluwer (extern bureau) sprake is een storende denaturering in de gepubliceerde versie van mijn reactie met als titel Maak gehakt van beperkingen aan omvang processtukken (Nederlands Juristenblad, 2013, editie nr. 1, blz. 20) op het stuk van Georg van Daal c.s. (Luie rechters draaien het recht door de gehaktmolen). In dat bericht is ook vermeld dat deze fout  in de derde editie van het Nederlands Juristenblad gerectificeerd zou worden. Deze derde editie is inmiddels verschenen. Op een prominente plek –  de inhoudsopgave, (linksonder in een rood kader) – staat de aan duidelijkheid niets te wensen overlatende rectificatie.

Rectificatie NJB

In de in afl. 1 (pag. 20) gepubliceerde reactie van mr. J.H.M. van Swaaij is gedurende het productieproces een storende fout opgetreden. Abusievelijk is de eerste zin van de laatste alinea opgenomen als: “Vanuit de cassatiepraktijk gezien heb ik een zogeheten negatief cassatieadvies moeten geven (met als conclusie: instellen van cassatieberoep is niet zinvol) moeten geven omdat ook in appèl te weinig was gesteld.” Daar had moeten staan: “Vanuit de cassatiepraktijk bovendien dit. Maar al te vaak heb ik een zogeheten negatief cassatieadvies (met als conclusie: instellen van cassatieberoep is niet zinvol) moeten geven omdat ook in appèl te weinig was gesteld.