foto.Groningen

Er gaat niets boven Groningen

Terwijl ik dit schrijf, reis ik per trein naar Groningen. Vanmiddag om 13.48 uur vertrokken uit Noviomagus. Vanmiddag (zaterdag 25 dezer) namelijk vangt om 17.00 uur de algemene jaarvergadering – iedere laatste zaterdagmiddag van januari – van ’s werelds oudste juridische genootschap aan: Pro Excolendo Iure Patrio.

foto.Selfie.trein

Selfie (iPhone 5s)

Het Genootschap is in 1761 opgericht door de Groningse hoogleraar Frederik van der Marck. MEER
In 2011 is gevierd dat het Genootschap toen 250 jaar bestond. We hebben het in januari van dat jaar gevierd in de Martinikerk – ’s Hoge Raads President, mr G. Corstens, was daarbij aanwezig – en voorts, in mei van hetzelfde jaar, te Rome.

Lidmaatschap

Lid van het Genootschap word je na ballotage. Dit op voordracht van iemand die reeds lid van het Genootschap is. De stemming is geheim. Zij vindt plaats door een balletje in een ‘ja’-gat of ‘nee’-gat te deponeren. Overigens stem ik steevast tegen. Dit om te voorkómen dat er te weinig tegenstemmers zijn.
Mijn lidmaatschap ving aan in de tijd dat ik bij de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de RU Groningen werkzaam was als AIO.

Nog geen website

foto.treinMacBookAir

Foto SvS (iPhone 5s)

Ik heb de rentmeester van het genootschap gisteren een e-mail gestuurd met daarin het verzoek om te bevorderen dat op de agenda nog het onderwerp ‘website’ geplaatst wordt. Anno 2014 namelijk heeft het Genootschap nog immer geen website.

Ordentelijk Souper en sjoelspel

Na de vergadering zal er geborreld worden. Vervolgens zal het Ordentelijk Souper plaatsvinden. De avond wordt afgesloten met de beoefening van het sjoelspel.

(Wordt vervolgd)