Noviomagus. De meeste annotaties, artikelen, boeken, oraties en preadviezen van wijlen Hans Nieuwenhuis zijn integraal te lezen op een bijzondere website van de Universiteit Leiden (open access). Voor iedere rechtgeaarde civilist zijn deze publicaties inspirerend.

Hans.JHN

Hans tijdens de sombertocht op 30 december 2013 (foto SvS, iPhone 5s)

Hans ontmoette ik voor het eerst kort nadat hij in 1996, toen hij intussen al weer ruim vier jaar raadsheer in de Hoge Raad was, tot Gronings hoogleraar Burgerlijk recht benoemd was. Sinds dat jaar placht ik jaarlijks deel te nemen aan de door Hans en Joke Nieuwenhuis georganiseerde sombertocht van Leidse en (sinds 1996) Groningse civilisten, welke tocht gemaakt werd op een dag tussen 26 en 31 december – het zijn de sombere dagen van het jaar.
Meestal was het een fietstocht. Een enkele keer was het wandelen, als de weersverwachting impliceerde dat fietsen onverantwoord was. Al weer sinds ruim tien jaar ving de tocht telkens aan te Deventer, waar wij, sombrosi, ons om 11.00 uur verzamelden op het station, en in welke stad wij ’s avonds na een dag vol ontberingen terugkeerden – in het donker; de duisternis was dan bovendien reeds geruime tijd ingetreden -, borrelden en een maaltijd nuttigden, waarna een ieder onzer per trein weer zijns weegs ging. MEER Zo was het ook gewoon nog op 30 december 2014.

Na een kort ziekbed is Hans Nieuwenhuis, immer aimabel, geestig en scherp, afgelopen juni overleden. De herdenkingsbijeenkomst te Leiden was indrukwekkend. In het dit jaar verschenen septembernummer van het NTBR staat een mooi in memoriam.

Een bijzondere website voor een bijzondere, grote jurist. In zijn bijzondere werk leeft Hans voort. Heel goed dat iedereen vrije toegang heeft tot veel van Hans’ oeuvre. Een link staat HIER.