Jaap Hijma geëerd met een WPNR-themanummer
Jaap Hijma geëerd met een WPNR-themanummer
  Kort bericht
Naar aanleiding van het uittreden van prof. mr. Jac. Hijma uit de WPNR-redactie, is heden een themanummer verschenen over gebrekkige rechtshandelingen. Jaap Hijma is namelijk vandaag precies 35 jaar geleden te Leiden gepromoveerd op een proefschrift over nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen. In dat nummer staan interessante bijdragen. Zo schrijft Van Mierlo over nietigheden in het burgerlijk procesrecht, onderzoekt Verstappen wat de gevolgen zijn van het niet-naleven van vormvoorschriften, en laat Hartkamp zijn licht schijnen over (relatief) recente ontwikkelingen in het nietighedenrecht. Voorts staan in het themanummer bijdragen van Pavillon, Verbruggen, Van Rossum, Op Heij en Tjong Tjin Tai. Lezing van het themanummer zij van harte aanbevolen