NTBR boordevol goederenrecht
NTBR boordevol goederenrecht
  Kort bericht
Het pas verschenen meinummer van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) is een must-read voor geïnteresseerden in het goederenrecht.
Valerie Tweehuysen bespreekt de mogelijkheden voor de rechter om op de voet van art. 3:54 lid 2 BW een erfpachtrecht te wijzigen wegens misbruik van omstandigheden.
Kirsten Everaars onderzoekt de relevantie van de ontstaansvolgorde voor de uitoefening en de afstand van afhankelijke beperkte rechten. Everaars kruist in haar artikel de degens met onze kantoorgenoot Roderic ter Rele, die in zijn proefschrift een andere opvatting heeft.
Emil Verheul besteedt tot slot aandacht aan de verkrijging door verjaring van overheidsgrond. Volgens hem mogen, anders dan sommige hoven doen, geen hogere eisen gesteld worden aan het bezit van overheidsgrond dan aan het bezit van grond van particulieren.