Barmhartigheid en recht
Barmhartigheid en recht
  Attendering
In de editie van het NJB van komend weekend staat een door Coen Drion geschreven Vooraf met als opschrift ‘Barmhartigheid en recht’. Volgens Drion is er geen duidelijk beeld over de verhouding tussen barmhartigheid en recht. Barmhartigheid is „op zichzelf geen harde materiële rechtsnorm in het maatschappelijk verkeer, net zo min als fatsoen dat is.”
Intussen is barmhartigheid volgens Drion van belang bij de invulling van rechtsnormen, zoals de redelijkheid en billijkheid of de maatschappelijke zorgvuldigheid in het burgerlijk recht of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Barmhartigheid is tevens van belang voor rechterlijke uitspraken. Uitgangspunt is dat „minst genomen gestreefd moet worden naar het vermijden van onbarmhartige rechterlijke oordelen.”, aldus Drion. Wat betreft dit laatste bespreekt hij de uitspraak van afgelopen vrijdag van het UK Supreme Court in de zaak G. vs. G. (19 maart 2021, [2021] UKSC 9).