Civilist Mark Wissink Plaatsvervangend  Procureur-Generaal Hoge Raad
Civilist Mark Wissink Plaatsvervangend Procureur-Generaal Hoge Raad
  Nieuws
De ministerraad heeft afgelopen vrijdag (19 dezer) besloten dat met ingang van 1 mei a.s. Mark Wissink, sinds 1 januari 2010 advocaat-generaal bij de Hoge Raad (civiel) en deeltijdhoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd zal worden tot plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hij volgt alsdan de plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad, Frans Langemeijer, op. Laatstgenoemde is eveneens een civilist.

Wissink is in 2001 cum laude gepromoveerd te Leiden op het proefschrift Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. In hetzelfde jaar werd hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat Wissink in 1993 docent werd in de Leidse vakgroep Burgerlijk Recht, was hij advocaat te Den Haag.

Wissink behoort tot de advocaten-generaal wier conclusies in civiele zaken het vaakst gevolgd worden door de Hoge Raad.