Leemte in rechtshulp tegen de overheid
Leemte in rechtshulp tegen de overheid
  Vooraf NJB
Van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in bestuursrecht kan thans slechts sprake zijn in wat genoemd wordt complexere zaken of kwesties waar grote maatschappelijke of financiële belangen op het spel staan. Dit is een probleem volgens Taru Spronken in haar Vooraf in de editie van het NJB van komend weekend. Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen.