Proefschrift

J.H.M. van Swaaij, Beschikken en rechtsovergang, De temporele dimensie van de overdracht: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging, 2000 (340 pagina's, ISBN 90-5454-167-9).

"{...} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {...} meeslepende werking {...} nieuwe dogmatische vondst."
(W. Snijders, Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij,
Maandblad voor Vermogensrecht, 2011, blz. 37 en 39)

Artikelen, annotaties, reacties/naschriften en overige publicaties

 • J.H.M. van Swaaij, Noot onder HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:272 in JBPR 2019/30. 
 • Sjef van Swaaij, Verval van het recht om een memorie van grieven te nemen onder het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, Liber amicorum mr. E.H. van Staden ten Brink (Met recht bevlogen), december 2017.
 • J.H.M. van Swaaij, Verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade: (waar) ruimte voor derogerende werking van redelijkheid en billijkheid?, Overheid & Aansprakelijkheid, 2017, blz. 15 t/m 26.
 • J.H.M. van Swaaij, Annotatie - Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 mei 2016, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2016/67 (Maatstaven voor executie verstekvonnis
 • J.H.M. van Swaaij, Annotatie - Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 oktober 2014, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2015, 26 (Omgekeerde prorogatie. Verwijzing. Hoger beroep.)
 • Sjef van Swaaij, Het doet er niet toe wat de cafébaas ervan wist, Commentaar als expert van het NJB bij de rubriek "De Uitspraak" (ditmaal: Kun je de schade van je gesloten café verhalen op op barvrouw die er drugs dealde?) van Folkert Jensma in NRC Handelsblad van 2 december 2014, met uitgebreid commentaar op weblog van NRC Handelsblad NRC.nl (recht en bestuur) en NJBlog
 • Sjef van Swaaij, Reformatio in peius-verbod als rechtsregel?, Advocatenblad, 2014, blz. 55
 • Sjef van Swaaij, Elementair Appèlprocesrecht voor gevorderden. Ontvankelijkheid appellant, eisvermeerdering, tardieve grief, twee-conclusie-regel, reformatio in peius, derde fase van het hoger beroep en noodzaak tot dictumvervanging eerste aanleg-uitspraak, Middelen voor Meijer, Liber Amicorum Mr. R.S. Meijer, 2013, blz. 347 t/m 373.
 • Sjef van Swaaij, Verhoging griffierecht hoger beroep en cassatie. Inconsequent en zwakke argumentatie, Nederlands Juristenblad, 2013,  blz. 2150-2151.
 • Sjef van Swaaij, Maak gehakt van beperkingen aan omvang processtukken (Reactie op de opinie van Georg van Daal, Godfried van Berkel en Aron Gupta: Luie rechters draaien het recht door de gehaktmolen), NJB 2012, blz. 2903-2904), Nederlands Juristenblad, 2013, blz. 20.
 • Sjef van Swaaij (namens het Nederlands Juristenblad), Commentaar bij de rubriek "De Uitspraak" (ditmaal: "Het risico van dicht achter elkaar skiën") van Folkert Jensma  in NRC Handelsblad 21 september 2012, met hierin samenvatting van het commentaar op de nrc-weblog), NJBlog.nl en NRC.nlrechtenbestuur.
 • Swaaij, J.H.M. van, De structuur van de voordeelverrekening (art. 6:100): hoe verhoudt „een zelfde gebeurtenis" zich tot „voor zover dit redelik is"? , WPNR 6925 (2012), blz. 275-284.
 • Swaaij, J.H.M. van, HR 21 oktober 2011, NJ 2011, 494 (DFM/Mobiel Lease). Eigenaar van een stil verpande auto draagt zonder kentekenbewijs deel II de eigendom over: derdenbescherming door art. 3:86 lid 2 BW en dit tegen beschikkingsonbevoegdheid?, Maandblad voor Vermogensrecht, mei 2012, blz. 125-131.
 • Swaaij, J.H.M. van, Naschrift bij reactie van D. Vergunst op het hierna vermelde artikel: Rawagedeh: een rechtens onjuist vonnis; absolute en objectieve verjaringstermijn - geen derogerende werking, Nederlands Juristenblad, 2012, blz. 462.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Pluymen, M.H., Risicoaansprakelijkheid voor dieren: wanneer is sprake van bedrijfsmatig gebruik (art. 6:181 BW)?; HR 1 april 2011, NJ 2011, 405 (Kremers/Van de Water), Maandblad voor Vermogensrecht, 2011, blz. 297-303.
 • Swaaij, J.H.M. van, Rawagedeh: een rechtens onjuist vonnis; absolute en objectieve verjaringstermijn - geen derogerende werking, Nederlands Juristenblad, 2011, blz. 2516-2517.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Walrecht, I.M., Art. 3:310 BW, subjectieve bekendheid en niet-stuiting verjaring zijdens minderjarige;  HR 3 december 2010, LJN BN6241, RvdW 2010, 1449 (X/Bemoti c.s), Maandblad voor Vermogensrecht, 2011, blz. 174-179.
 • Swaaij, J.H.M. van, Vos/TSN: geen consequentie voor het ‘eigen schuld’-verweer. Het dynamische rechtsbegrip schade, Nederlands Juristenblad, 2010, blz. 1908-1912.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Sark, R.J., Lage dwangsom voor SBS 6 is gerechtelijke dwaling, de Volkskrant, 15 april 2010.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Rassa, A.A., Geen devaluatie van het begrip ‘bewuste roekeloosheid’, Nederlands Juristenblad, 2009, blz. 2023-2024 .
 • Sjef van Swaaij (namens het Nederlands Juristenblad, Commentaar bij de rubriek "De Uitspraak" (ditmaal: "Hoe ver mag een advocaat gaan?") van Folkert Jensma op NJBlog.nl, waarnaar verwezen in NRC Handelsblad 16 juni 2009.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Wersch, P.J.M. van, Kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2009, blz. 281-305.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Oude Kempers, J.E.M., Naschrift bij reactie van N. van den Heuvel op het hierna vermelde artikel (Het beslagrecht trilt op zijn grondvesten), Nederlands Juristenblad, 2009, blz. 1567-1569.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Oude Kempers, J.E.M., Het beslagrecht trilt op zijn grondvesten, Nederlands
  Juristenblad
  , 2009, blz. 1022-1029.
 • Swaaij, J.H.M. van, Executiegeschillen en kantonrechters, Nederlands Juristenblad, 2009, blz. 790-794.
 • Swaaij, J.H.M. van, De zakelijke overeenkomst als kern van de levering, Beschouwing naar aanleiding van het proefschrift "Levering van roerende zaken" van J.A.J. Peter, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht, 2008, blz. 255–260.
 • Swaaij, J.H.M. van, en A. Roodenburg, Een nieuwe vuistregel voor matiging van contractuele boeten: NJ 2007, 262, Nederlands Juristenblad, 2007, blz. 2296-2300.
 • Swaaij, J.H.M. van, Naschrift bij reactie van W.J.M. van Tongeren op het hierna vermelde artikel van J.H.M. van  Swaaij: Weg met ‘schorsing’ in kort geding van het non-concurrentiebeding, Nederlands Juristenblad, 2007, blz. 1838.
 • Swaaij, J.H.M. van, Weg met ‘schorsing’ in kort geding van het non-concurrentiebeding, Nederlands
  Juristenblad,
  2006, blz. 2411-2414.
 • Swaaij, J.H.M. van, Stuiting bij voorbaat van verjaring, Nederlands Juristenblad, 2006, blz.
  2117-2120.
 • Swaaij, J.H.M. van, Wettelijke rente, compensatoire interessen, en buitengerechtelijke kosten. HR 14 januari 2005, RvdW, 2005 (Ahold c.s./Staat) en HR 14 januari 2005, LJN AR2760, JOL 2005, 17, Bedrijfsjuridische  berichten, 2005, blz. 119-123.
 • Swaaij, J.H.M. van, Aansprakelijkheid voor hulppersonen (art. 6:76 BW). Bereddingskosten (art. 283 lid 2 K), Bedrijfsjuridische berichten, 2004, blz. 205-207.
 • Swaaij, J.H.M. van, Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties; bespreking van HR 28 maart 2003, RvdW 2003, 63 (Witmarsumer Merke) en HR 28 maart 2003, RvdW 2003, 64 (schaatsongeval), Bedrijfsjuridische berichten, 2003, blz. 75-78.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Tjong Tjin Tai, T.F.E., Geen Haagse toestanden in het aansprakelijkheidsrecht; Nederlands Juristenblad, 2001, blz. 394-395.
 • Swaaij, J.H.M. van, ‘Beschikken en rechtsovergang: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging’, Ars Aequi (Rubriek proefschrift), 2000, blz. 812-816.
 • Swaaij, J.H.M. van, Art. 6:74 lid 2, bijkomende schadevergoeding en de eis van verzuim, WPNR 6316 (1998), blz. 345-346.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Glazenborg, W., Naschrift bij Reactie van R.L. Albers-Dingemans op het hierna vermelde artikel in WPNR 6196: Verkrijging van een erfdienstbaarheid van weg door verkrijgende verjaring ex art. 3:105 lid 1 (extinctieve verjaring), WPNR 7000 (1995), blz. 823-824.
 • Swaaij, J.H.M. van, en Glazenborg, W., Verkrijging van een erfdienstbaarheid van weg door verkrijgende verjaring ex art. 3:105 lid 1 (extinctieve verjaring), WPNR 6196 (1995), blz. 647-650.
 • Swaaij, J.H.M. van, De problematische verhouding tussen de zakelijke overeenkomst en bezitsverschaffing, WPNR 6157 (1994), blz. 769-772.

  "{...} strak dogmatisch betoog {...} prijs voor het beste civielrechtelijke opstel {...}"
  (G.E. van Maanen, Kroniek Vermogensrecht, Nederlands Juristenblad, 1995, blz. 344)

 • Swaaij, J.H.M. van, en Hartlief, T., Overheid en privaatrecht; HR 22 oktober 1993, RvdW 1993, 211 (Staat/Metaal Magnus International), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1994, blz. 106-109.
 • Swaaij, J.H.M. van, HR 11 dec. 1992, RvdW 1993, 6 (Brandweerkostenarrest), Kostenverhaal door de overheid, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1993, blz. 166-172.
 • Swaaij, J.H.M. van, Binding aan contracten (verslag van een voordracht van mr. G.T. de Jong in zake contracten en convenanten), Methoden doelmatigheid versus rechtmatigheid; reorganisatie van de rechterlijke macht. Opstellen in het kader van de interdiciplinaire themabijeenkomsten, 1993, blz. 91-95, ISBN 90-74059-03-1.
 • Swaaij, J.H.M. van, Levering bij voorbaat van toekomstige vordering en gevolgd door beslag of faillissement. Naar aanleiding van HR 10 jan. 1992, RvdW 1992, 26 (Ontvanger/NMB Postbank), WPNR 6065 (1992), blz. 717-724.
 • Swaaij, J.H.M. van, Hartlief, T, Enige opmerkingen over het gebruik van het privaatrecht door de overheid. Verwarring rondom Windmill, De Pina/Helmond en Lelystad, WPNR 6059 (1992), blz. 598-604.
 • Swaaij, J.H.M. van, Een lacune in het Haagse Verdrag inzake het toepasselijk recht op de vertegenwoordiging: de dubbele vertegen­woordiging, Ars Aequi, 1991, blz. 530-540.