Wat is het verschil tussen 'aannemelijk' geworden feiten en 'bewezen' feiten?
Wat is het verschil tussen 'aannemelijk' geworden feiten en 'bewezen' feiten?
  Attendering - bewijsrecht
Gaat het bij het verschil tussen 'bewezen' en 'aannemelijk' om de mate waarin zekerheid verkregen is dat een gesteld, maar (voldoende) betwist feit vaststaat? Of gaat het welbeschouwd om iets anders? In een conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, die genomen is in oktober 2017, wordt op deze interessante vraag ingegaan.