foto Bakker

Foto SvS (iPhone 5)

Wat provocerend schrijft Coen Drion in zijn laatste Vooraf in het NJB dat de opsteller van een koopcontract voor een leverancier  een beroepsfout maakt als hij toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitsluit. Hij wijst er hierbij op dat het Weens Koopverdrag op ten minste drie belangrijke punten gunstiger is voor leveranciers dan ons nationale kooprecht: 1) overmachtsbegrip; 2) ontbinding; en 3) een aantal vervaltermijnen.

foto-37

Foto SvS (iPhone 5)

Algemene voorwaarden

Ook aardig om te lezen wat in de laatste Opinion zoal staat over algemene voorwaarden. Lezen!

Een link naar het Vooraf van Coen Drion staat HIER.