Foto.Twente.Aug.2015

In Twente, afgelopen augustus (foto iPhone 6)

Noviomagus. Op 19 november vorig jaar verscheen op deze site een kritisch blogbericht van mijn hand naar aanleiding van een door Tom Barkhuysen geschreven Vooraf in het NJB, in welk Vooraf hij de stelling poneert dat Nederland verdragsrechtelijk gehouden zou zijn om bed, bad en brood te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die te onzent geen opvang krijgen als zij niet meewerken aan hun uitzetting.

Drogreden en dooddoener

In dat blogbericht leg ik bloot dat Barkhuysen zich bedient van een regelrechte drogreden en een dooddoener. Kortheidshalve zij naar dat blogbericht verwezen; een link staat HIER.

Raad van State trapt er niet in

Foto.Twente.Aug.2015.3

In Twente, afgelopen augustus (foto iPhone 6)

Ongetwijfeld dankzij voornoemd blogbericht is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State er vorige week niet ingetrapt … Zij besliste immers dat Nederland in beginsel niet verdragsrechtelijk gehouden is om bed, bad en brood te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die te onzent geen opvang krijgen als zij niet meewerken aan hun uitzetting. Mijns inziens is dat volkomen terecht. Een link naar de uitspraak van de Afdeling staat HIER.