Bij kasteel Doornenburg (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Sinds afgelopen donderdag is er een minister van Justitie en Veiligheid. Justitie eerst. Goed zo. Bovendien wordt het ambt bekleed door een jurist van formaat. De minister voor Rechtsbescherming is geen jurist. Sander Dekker gaat onder meer over de advocatuur, het Privaatrecht, de Burgerlijke rechtsvordering, de Faillissementswet, de Raad voor de rechtspraak en de gesubsidieerde. rechtsbijstand. Ik aarzel.

Rapport puntentoekenning toevoegingen

Wat gaat de minister voor rechtsbescherming doen naar aanleiding van het zorgwekkende rapport Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand  van de Commissie Van der Meer?  Daarin wordt bevestigd wat iedere advocaat al wist, namelijk dat advocaten gemiddeld veel meer tijd aan hun zaken besteden dan het aantal uren dat ze vergoed krijgen tegen een toch al bescheiden uurtarief en dat het door de regering als redelijk genormeerde jaarinkomen daardoor binnen het huidige stelsel niet haalbaar is. Zou Sander Dekker hier echt iets voor elkaar weten te krijgen, bij voorkeur niet budgetneutraal maar gewoon door (toch) een verhoging van het budget te regelen? En zou hij voor zo’n verhoging willen gaan?

Open normen

In het NJB van dit weekend staat een Vooraf van Coen Drion met als opschrift Open normen en het belang van de waarom-vraag.

Hij scherpt onder meer nog eens in dat het bij, wat hij noemt,  semi-motiveringen als ‘daaraan kan niet afdoen dat…’ in wezen gewoon gaat om een machtswoord waarmee de eigenlijke reden van een uitspraak gemaskeerd  wordt.

Of iemand een zaak heeft waarin het gaat om invulling van een open norm? Wij advocaten moeten altijd onszelf de niet zelden lastige vraag stellen waaròm nu eigenlijk precies wel of niet aan de betreffende open norm voldaan is. Lezing van het Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.