6Z2A7559

Foto Rob van de Peppel

De foto: op de achtergrond onscherp – waarover hierna meer – de Waalbrug.

Telkens wanneer ik op terugreis naar Nijmegen vanuit de trein of auto deze brug weer zie, voel ik me goed, weet ik dat ik weer thuis ben, in de oudste stad van Nederland, welke stad gesitueerd is in Gelre, waar mijn roots liggen. Heb nog nooit ergens zó prettig vertoefd als hier in Noviomagus, waar ik woon en waar Van Swaaij Cassatie & Consultancy gevestigd is.

Een brug verbindt. De waalbrug verbindt de oever aan de kant van Nijmegen met die bij Lent.

Praktijk en wetenschap als beide oevers van de Waal?

Zijn praktijk en wetenschap als twee oevers: zonder brug is er geen makkelijke verbinding?

Naar mijn overtuiging luidt het antwoord op deze vraag ontkennend. Ik werk nu veertien jaar in de rechtspraktijk. Tegelijk blijf ik actief in de rechtswetenschap. Als advocaat stuit ik op rechtsvragen waarover ik publiceer in juridische tijdschriften. En in de praktijk merk ik dagelijks dat een wetenschappelijke achtergrond buitengewoon nuttig kan zijn.

Praktijk en wetenschap gaan hand in hand, zoals te lezen valt bij Asser-Vranken, Vervolg, nrs. 140 e.v.

En het is uiteraard ook niet zomaar dat Kurt Lewin het zo zag, dat niets zo praktisch is als een goede theorie.

Waarom de Waalbrug zo onscherp is

Op de foto is de Waalbrug onscherp. Dit symboliseert dat een brug tussen praktijk en wetenschap niet nodig is: zij gaan immers hand in hand.

P.S. De foto is gemaakt door Rob van de Peppel.