20130225-195656.jpg

In ’s Hogen Raads kleine zittingszaal.

Het beoogde nieuwe onderkomen van de Hoge Raad staat centraal in een eerder bericht op deze veel bezochte weblog. In dit eerdere bericht wordt vermeld dat het huidige bezoekadres van de Hoge Raad aan de Kazernestraat 52 (Den Haag) qua uitstraling een aanfluiting is, want bij lange na niet past bij ’s Hogen Raads statuur. Dit laatste onderbouw ik hierna.

De ‘uitstraling’ op 7 juni 2013, 08.45 uur

Afgelopen vrijdagochtend was ik aan de beurt om voor andere advocaten bij de Hoge Raad rolwaarnemer te zijn (op de iedere vrijdagochtend om 10.00 uur aanvangende rolzitting van ’s Hogen Raads civiele kamer) in de kleine zittingszaal in het gebouw aan de Kazernestraat 52.  Ik was er ruim op tijd, namelijk reeds om 08.45 uur, wat me voldoende gelegenheid gaf om de zitting goed voor te bereiden (allerlei rolinstructies op de juiste plaats opschrijven in het verder nog blanco roljournaal). Deze voorbereiding is ook nodig, want het gaat allemaal snel, en je moet (bijvoorbeeld) meteen nadat de zaak waarin je waarneemt door de deurwaarder uitgeroepen is op de juiste plek staan. Zo moet je (gezien vanuit de zaal) rechts voor de Voorzitter staan, als je waarneemt voor iemand (dus: een andere advocaat bij de Hoge Raad) die optreedt voor eiser tot cassatie.  Neem je waar voor iemand die optreedt voor verweerder in cassatie, dan sta je (wederom gezien vanuit de zaal) links voor de Voorzitter. En soms occupeer je voor beiden: dan je sta precies middenin, tegenover de Voorzitter. Vanzelfsprekend behoort het vlekkeloos te verlopen.

Het is te zien op onderstaande foto’s

Voordat ik het gebouw binnenliep, maakte ik op dat tijdstip (dus: 08.45 uur) twee foto’s (iPhone 5) van het gebouw aan de Kazernestraat 52.

Beide foto’s zijn hieronder geplaatst.

Kazernestraat 52

 

Entree.3

Op deze beide foto’s is (dus) te zien hoe droevig het gesteld is met de huidige ambiance waarin ’s lands hoogste (!) rechtscollege zijn rechtszittingen houdt. Menig gebouw waarin (bijvoorbeeld) een onderdeel van de Belastingdienst gehuisvest is, heeft een veel betere uitstraling.

Maar als alles goed verloopt, wordt het binnen afzienbare tijd aanzienlijk beter.