Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft aantoonbare ervaring met prejudiciële procedures bij de Hoge Raad:

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1046
28-06-2019
Voor succesvol beroep op dwaling bij rentederivaten is niet nodig dat nadeel geleden is. Bij vernietiging in beginsel algehele ongedaanmaking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3099
16-10-2016
Huurbemiddeling. Plaatsing van te verhuren woning op website van bemiddelaar. Artt. 7:417 lid 4, 7:425 en 7:427 BW.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:42
09-01-2015
Geldt art. 39 lid 1 Fw ook voor de huur van roerende zaken?
Uitspraak