Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen. 


Noviomagus
. Vorige week bestudeerde ik in het kader van een door mij te geven cassatieadvies enkele arresten van de Hoge Raad uit de jaren zeventig.
Daarbij stuitte ik op het mooie woord nopens.
Tegenwoordig wordt  nopens niet of nauwelijks meer gebezigd. Volgens Van Dale (2005) zou nopens verouderd Nederlands zijn.

Pleidooi voor nopens

foto.Struik

Foto gemaakt door medewerkster van etablissement In de kazerne (iPhone 5s)

Nopens betekent: betreffende, aangaande, inzake, betrekking hebbend op. Het is  jammer dat Van Dale nopens als verouderd diskwalificeert. Je ziet het in één oogopslag: nopens heeft maar twee lettergrepen. Daarmee is nopens bijzonder geschikt om gecomprimeerd resp. compact te schrijven.

Wie nopens mijdt, moet zich al gauw  bedienen van hetzij woorden als inzake en omtrent, hetzij woorden met méér lettergrepen bezigen. Met het laatste wordt het schrijven er niet compacter op.

Laten wij weer gewoon en veelvuldig nopens gebruiken.

Het vorige taallesje

Een link naar de vorige aflevering van Taallesjes voor juristen staat HIER.