foto.kazerne - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Onafhankelijk en uniek: proceduren bij de Hoge Raad en fungeren als sparringpartner van  advocaten

Aantoonbaar succes in cassatie

Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) heeft de focus op het voeren civiele cassatieprocedures en het adviseren over de haalbaarheid ervan. Wij hebben aantoonbaar succes bij de Hoge Raad. Bij VSCC zijn uitsluitend advocaten werkzaam die zich (vrijwel) volledig toeleggen op civiele cassatie. Wij voeren ook prejudiciële procedures bij de Hoge Raad.

Bij dit alles hoeven wij geen rekening te houden met belangen van partijen voor wie wij niet optreden bij de Hoge Raad. Zo (bijvoorbeeld) kunnen wij een zaak doen tegen een verzekeraar zonder dat een kantoorgenoot die zich als advocaat niet met cassatie – maar (vooral) met verzekeringsrecht – bezighoudt daardoor deze of een andere verzekeraar als cliënt dreigt te verliezen.

Dat maakt ons onafhankelijk. Iedereen kan bij ons terecht voor een procedure tegen wie dan ook bij de Hoge Raad. Zo hebben wij – met succes – zelfs geprocedeerd tegen de Raad voor de rechtspraak, die zichzelf ziet als het bestuur van onder meer de rechtbanken en de gerechtshoven. Bij deze, lagere rechterlijke instanties procederen wij niet. (Slechts bij wijze van hoge uitzondering is dat anders). Dit alles maakt VSCC uniek.

Onafhankelijk en uniek - bel 024 - 322 25 59

Sparringpartner voor advocaten van andere kantoren (consultancy) – advisering achter de schermen

Met de aan civiele cassatiezaken gerelateerde ruime ervaring,  kennis en kunde fungeren wij als sparringpartner voor advocaten (andere kantoren). Wij helpen (als Lawyer’s Lawyer ) om, al dan niet in hoger beroep, samen het verschil te maken tussen winnen en verliezen. Dit met, wat wij noemen, anticipatie op cassatie. Wij opereren veelal achter de schermen (business to business). MEER

Het vergroot, linksom of rechtsom, de kans dat de rechter – in eerste aanleg of in hoger beroep – de cliënt(en) van de advocaat die ons inschakelt in het gelijk stelt. (In beginsel werken wij op basis van ‘Uw tarief is ons tarief’.)