Ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

De recensie van het proefschrift van Sjef van Swaaij in het Maandblad voor Vermogensrecht (2011) is geschreven door de meest gezaghebbende civilist van de afgelopen vijf decennia, wijlen mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad.

Mr. Snijders heeft het over „de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} de meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst."  (blz. 37 en 39).

Voorts spreekt mr. Snijders van een „interessante studie" die om „weerwerk" vraagt (blz. 35).

Leerzaam over parlementaire geschiedenis als bron van wetsuitleg - algemene vragen oproepen over het centrale vermogensrecht

Beschikken en rechtsovergang

Mr. Snijders wijst in zijn recensie op het belang van de algemene vragen die het boek oproept ter zake van de uitleg van dat vermogensrecht (blz. 35).

Tevens spreekt hij van leerzaam illustratiemateriaal met betrekking tot de wijze waarop bij de uitleg van recente wetgeving de parlementaire geschiedenis als bron kan worden gebezigd (blz. 39).

Dat de dissertatie niet eerder al besproken is, vindt mr. Snijders merkwaardig, omdat het een centraal onderwerp van het in 1992 ingevoerde vermogensrecht betreft (blz. 35).

Het boek gaat over de temporele dimensie van de overdracht. Behandeld worden de levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging (= levering onder ontbindende voorwaarde).

Beschikken en rechtsovergang - de temporele dimensie van de overdracht: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging, 2000 (340 pagina’s, ISBN 90-5454-167-9).

Lijst van publicaties van sjef van Swaaij