Foto.OM.45

Foto Rob van de Peppel

Sinds jaar en dag geef ik in civiele zaken cassatieadvies en procedeer ik bij de Hoge Raad. Ik adviseer aan en spar met andere advocaten (lawyer’s lawyer MEER). Ik ben lid van het bestuur van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten (VCCA).

Tot mijn missie behoort het helpen van cliënten die de dupe zijn van een misser van de appèlrechter. Zie ik een aanknopingspunt om zinvol cassatieberoep in te stellen, dan doe ik dat. Want dan is er een reële klacht dat het betreffende gerecht gekomen is tot een oordeel dat rechtens onjuist of niet naar behoren gemotiveerd is. MEER Uiteraard voer ik ook verweer in cassatie. Dit (dus) in gevallen waarin de tegenpartij van mijn client cassatieberoep ingesteld heeft.

Ook grote en landelijk bekende zaken (cassatie en prejudiciële vragen)

In de cassatiezaken tussen de advocaat en ‘de liegende rechter’ en tussen deze advocaat en de Raad voor de rechtspraak, heb ik met succes de advocaat bijgestaan. MEER

In hun cassatiezaken tegen de Nationale Politie heb ik de slachtoffers, nabestaanden en andere gedupeerden van de schietpartij in en bij winkelcentrum de ‘Ridderhof’ te Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 bijgestaan. Het ging in deze zaken om aansprakelijkheid van de Nationale Politie wegens het verlenen van een wapenverlof aan Tristan van der Vlis. In het bijzonder ging het om het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW en het toerekeningsverband (art. 6:98 BW) bij schade die geen letsel- of overlijdensschade is. MEER 

Ik heb (ruime) ervaring met procedures bij de Hoge Raad waarin door een rechtbank of gerechtshof prejudiciële vragen gesteld zijn. Zo (bijvoorbeeld) stond ik de door renteswaps gedupeerde MKB-ers bij in hun procedure tegen ABN AMRO Bank N.V. die leidde tot de belangrijke prejudiciële beslissing  van de Hoge Raad van 20 juni jl. MEER. Op meerdere punten is deze beslissing gunstig voor de gedupeerden.

Lawyer’s lawyer (appèlconsultancy)

Met name wat betreft het zo optimaal mogelijk procederen in civiel appèl adviseer ik andere advocaten. Ik fungeer als  sparringpartner achter de schermen.

Met mijn ruime ervaring in de cassatiepraktijk en de wetenschap help ik om valkuilen te vermijden en wissel ik met mijn opdrachtgevers van gedachten over tactiek, strategie en concept-processtukken. De kans dat zij de zaak voor hun cliënten in appèl alsnog of wederom winnen stijgt significant. LEES VERDER

Jurist pur sang – specialist in gelijk krijgen, eigenzinnig en onafhankelijk

Foto.Fiets.Fotoshoot

In de Liemers, grenzend aan resp. behorend tot de Achterhoek (in ruimere zin), liggen mijn roots: Zevenaar om precies te zijn, al ben ik geboren en opgegroeid in Salland. Mijn ouders namelijk zijn beiden geboren en opgegroeid in Zevenaar.

Tijdens mijn studie aan de RU Groningen was ik repetitor en onderwijsgevend student-assistent. Na mijn afstuderen (cum laude; o.a. twee hoofdrichtingen:  I.  Privaatrecht; en II. Sociaal-Economisch recht),  werkte ik aan mijn proefschrift in de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van deze al ruim 400 jaar bestaande universiteit.

In de zomer van 1999 beëdigde de Haagse Rechtbank me tot advocaat. Onder het patronaat van mr. G. Snijders – hij is sinds medio 2011 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden – behandelde ik (mede) resp. assisteerde ik in cassatiezaken.

Op 13 januari 2000 promoveerde prof. mr. C.J.H. Brunner mij tot Doctor in de rechtsgeleerdheid. MEER

Mijn gedrevenheid en liefde voor het vak uiten zich onder meer in artikelen en andere bijdragen in toonaangevende juridische tijdschriften. PUBLICATIES

Tegenwoordig houd ik kantoor te Nijmegen (Noviomagus), ’s lands oudste stad.

Work-Life-Balance

Geldersch Landschap - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Behalve dat ik er kantoor houd, woon ik ook in Noviomagus (Nijmegen-Oost).  Muziek is mijn uitlaatklep. En ik geniet van de schitterende omgeving van Noviomagus, ’s lands oudste stad. Hier is het voor een ieder met een Bourgondische inslag goed toeven. Op mijn blog en op Sjefs dag zie je deze aspecten terug.