In de kleine zittingszaal, 2012 (foto Menno Bruning)


Noviomagus
. In de NJB-editie van komend weekend staat een door Coen Drion, raadsheer in ’s Hogen Raads Civiele Kamer, geschreven Vooraf met als titel HR Watching.

Wat is ‘HR Watching’? Zou de Kazernestraat 52 iets hebben van het Kremlin, dan zou ‘HR Watching’ wellicht het beste omschreven kunnen worden als Kremlinologie. Op Wikipedia wordt the term “Kremlinology” omschreven als “{…} the study and analysis of the politics and policies of Communist States, and especially of the Soviet Union.”

Voornoemd Vooraf is, zoals ieder Vooraf van Drion, alleszins de moeite van het lezen waard.

foto.collageBernasco

Foto’s van Debbie Bernasco

Art. 81 RO en drie of vijf raadsheren?

Drion legt uit waarom uit het gegeven dat een zaak die met art. 81 lid 1 RO is afgedaan niet afgeleid kan worden dat de Hoge Raad het oordeel van het hof ‘dus’ zou onderschrijven.
Het eerste lid van art. 81 RO bepaalt (pro memorie): “Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.”

 

Procederen in cassatie?
Voor aantoonbaar
ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie:

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Ook wijst Drion erop dat de Civiele Kamer de interne afspraak hanteert dat in ‘driezaken’ geen echt nieuwe dingen mogen gebeuren en dat belangrijke rechtsontwikkeling in ‘vijfzaken’ moet geschieden. De praktijkjurist die iets nieuws of belangrijks meent te zien in een ‘driezaak’, moet daarom onderkennen dat het niet waarschijnlijk is dat de Hoge Raad dat ook zo bedoeld heeft.

Foto.Sjef.Desk.2

Foto Debbie Bernasco

Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.

Intervisiebijeenkomst Hoge Raad – cassatiebalie

Op een eerder weblogbericht is aandacht besteed aan een recente bijeenkomst voor degenen die werkzaam zijn in de civiele cassatiepraktijk: Invervisiebijeenkomst Hoge Raad – cassatiebalie