Joost Moorman

Cum laude heeft Joost zijn studie Nederlands Recht voltooid (Radboud Universiteit).

Joost is sinds januari 2016 als advocaat werkzaam bij Van Swaaij Cassatie &  Consultancy (VSCC).

Eerder was Joost in deeltijd juridisch medewerker bij VSCC en tegelijk, eveneens in deeltijd, als docent werkzaam in de vakgroep Burgerlijk Recht van de Radboud Universiteit.

Sinds april 2021 is Joost eveneens advocaat bij de Hoge Raad. In het rechtsgebiedenregister is hij geregistreerd in het rechtsgebied 'cassatie'.