Thans is Silke masterstudent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is als werkstudent in dienst van VSCC.