mr. Joost Moorman

Cum laude heeft Joost zijn studie Nederlands Recht voltooid (Radboud Universiteit).

Joost is sinds januari 2016 als advocaat werkzaam bij Van Swaaij Cassatie &  Consultancy (VSCC). Inmiddels heeft hij ruime ervaring met het opstellen van cassatieadviezen en processtukken in civiele cassatieprocedures. Binnen (zeer) afzienbare tijd heeft hij (dan) ook de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad.

Eerder was Joost in deeltijd juridisch medewerker bij VSCC en tegelijk, eveneens in deeltijd, als docent werkzaam in de vakgroep Burgerlijk Recht van de Radboud Universiteit.