Kan advocaat verschoningsrecht uitoefenen als zijn cliënt dat niet wil?
Kan advocaat verschoningsrecht uitoefenen als zijn cliënt dat niet wil?
  Verschoningsrecht
Heeft degene die vertrouwelijke informatie verstrekt niet ook het recht om te bepalen dat de verschoningsgerechtigde die informatie (in zijn belang) prijs moet geven? Deze vraag werpt Taru Spronken in een recent Vooraf in het NJB op ten aanzien van verschoningsgerechtigden als artsen, advocaten en notarissen. Het lezen van dit Vooraf zij van harte aanbevolen.