Dictee.2020.2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Links presentatrice mr. Lotte te Linde en rechts mr. Fred Hammerstein (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

Noviomagus. Afgelopen vrijdag, 27 november jl., vond het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee plaats, het belangrijkste jaarlijkse evenement van de Gelderse Jonge Balie. Wegens COVID-19 ging het voor het eerst – en hopelijk voor het laatst – om een digitale editie.

Ruim 95 advocaten namen deel aan het dictee. Dit digitaal evenement was voortreffelijk georganiseerd. Hierbij zij aangetekend dat de organiserende commissie niet kon terugvallen op een draaiboek voor een digitaal evenement. Hulde!

(De tekst loopt onder de volgende foto’s door.)

Opstelling.Dictee - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Dictee.2020.Fred.Actie - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Foto Annet Tjepkema (iPhone SE)

Dictee.2020 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Tijdens het Dictee (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

De Deken van de Gelderse Advocatenorde, mr. Maaike Bomers, was digitaal aanwezig en sprak voorafgaand als eerste de deelnemers toe. Zij werden daarna toegesproken door mr. Remy van Leest, lid van het bestuur van de Gelderse Rechtbank en eveneens digitaal aanwezig. Ook het openbaar ministerie was digitaal vertegenwoordigd.

Maaike Bomers - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Mr. Maaike Bomers spreekt de deelnemers toe (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

Fred Hammerstein

Het Dictee is dit jaar opgesteld door Fred Hammerstein. Afgelopen afgelopen vrijdag droeg hij het voor. De titel van het – uit zeven volzinnen bestaande – Dictee luidt ‘Wij zijn allen COVID-19-slachtoffers’.

9728F38C-BDBC-48AE-89B2-18CA32CF5281 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Fred Hammerstein dicteert (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Tekst van het Dictee

Gisteren heeft Fred Hammerstein telefonisch toestemming verleend aan schrijver dezes om de tekst van het Dictee op deze blog te publiceren. Het Dictee luidt als volgt (nummers van volzinnen weggelaten en witregels toegevoegd):

Wij zijn allen COVID-19-slachtoffers

Het pandemische coronavirus, dat zich kenmerkt door een continu jojo-effect, heeft ingrijpende consequenties voor de rechtsgeleerde praktizijns, ongeacht welke functie zij vervullen in de mallemolen van de justitiële keten.

De in anciënniteit oudste vicepresident moet alsnog wennen aan het gebruik van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel dat berust op de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

De pas begonnen stagiair op het prestigieuze Zuidaskantoor zal de anderhalvemeterregel even consciëntieus in acht moeten nemen als de door de wol geverfde strafrechtadvocaat in de nauwe corridors van een penitentiaire inrichting in Amsterdam Nieuw-West.

De criticasters van de maatregelen, zoals de chagrijnige ophitsers van Viruswaarheid met hun ongebreidelde fiducie in hydroxychloroquine, verdringen zich voor de kortgedingrechter die, vooral tot deceptie van de misogyne aanhangers onder hen, zich ontpopt als een apaiserende doch onverbiddelijke Vrouwe Justitia.

Dankzij het kordate optreden van de boa’s worden de tenhemelschreiende bacchanalen van onbezonnen adolescenten die zich er wat de regeringsmaatregelen betreft met een jantje-van-leiden van afmaken, beteugeld.

In tv-programma’s als Op1 verdringen de virologen, de epidemiologen en andere bacteriële wijsneuzen zich om het volk kond te doen van de debacles en echecs die ons te wachten staan als het zich niets gelegen laat liggen aan hun grenzeloze uitweidingen.

Intussen verwijlen wij, hopelijk niet tot sint-juttemis, in quarantaine op onze geïmproviseerde thuiswerkplekken in afwachting van de liefst onverwijlde verschijning van het virusvaccin in sinterklaasverpakking.”

Deelnemers.Dictee - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zwoegende deelnemers tijdens het Dictee (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

Deelnemers.3 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zwoegende deelnemers tijdens het Dictee (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

Nabeschouwing

Nabeschouwing.Presentratrice - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Presentatrice mr. Lotte te Linde (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)

Nabeschouwing - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Foto Annet Tjepkema (iPhone SE)

Dictee.2020.Deel 5 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Tijdens de nabespreking (foto Annet Tjepkema, iPhone SE)