Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.


Noviomagus
. In het kader van het geven van cassatieadvies bij wijze van quickscan stuit ik in het betreffende arrest op de formulering  “{…} dat terughoudendheid op zijn plaats is  {…}”.

Foto.Trein.7.2.2015

In de trein van Arnhem naar Noviomagus op zaterdag 7 dezer (foto SvS, iPhone 6)

 

In de Van Dale wordt geëxpliciteerd dat het woordje terughoudendheid vrouwelijk is.

Derhalve geeft voornoemde formulering blijk van slordigheid.

Immers, wij schrijven ook niet dat de net van werkgever veranderde mevrouw Jansen nu op zijn plaats is: zij is nu goed op haar plaats.

Het had (dus) moeten zijn “{…} dat terughoudendheid op haar plaats is {…}”.

Vorig taallesje

Een link naar de vorige aflevering van Taallesjes voor juristen staat HIER.