Wie procedeert in hoger beroep, doet er verstandig aan om voor de cliënt een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te verkrijgen voor een eventuele cassatieprocedure. Dit wat betreft zowel het eventueel instellen van cassatieberoep, als het voeren van verweer tegen een cassatiemiddel van de wederpartij (pij).

Met onze ruime ervaring met cassatieprocedures kunnen wij eraan bijdragen dat jouw cliënt deze zo gunstig mogelijke uitgangspositie verwerft. Wij lezen mee met jouw concept-processtukken (memorie van grieven of antwoord en beroepschriften of verweerschrift). Wij komen met zinvolle suggesties.

Bel voor succes in civiel appèl 024 - 322 25 59