Noviomagus.  Veel diepe gedachten heb ik er niet over. Maar de Maastrichtse burgemeester dwingt bij mij geen respect af. Daten met jongens respectievelijk jongvolwassenen van twintig resp. rond de twintig. Kun je wel, indruk maken met je dienstauto en opgedane, ruime levenservaring? Let wel, zou de Amsterdamse burgemeester, Van der Laan, daten met meisjes resp. jonge dames van rond de twintig, dan zou dat bij mij evenmin respect afdwingen.

foto.Spijkerhemd.kantoor

Foto Charlotte Schoemaker (iPhone 6)

Het schijnt mij toe dat het ambt van burgemeester en de privésfeer niet strikt te scheiden zijn.
Dat de Maastrichtse burgemeester geen strafbare feiten pleegt, impliceert niet dat er op zijn functioneren als burgemeester ‘dus’ niets aan te merken zou zijn. Maastricht verdient beter.