Proefschrift

R.J. ter Rele, Beperkte rechten op eigen goederen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2022.

Artikelen, annotaties en overige publicaties

 • R.J. ter Rele, ‘Reactie op artikel Everaars, NTBR 2023/14’, NTBR 2023/30;
 • R.J. ter Rele, Proefschrift drie stellingen: Beperkte rechten op eigen goederen,  WPNR, 2023, afl. 7401, p. 144-147.
 • R.J. ter Rele, ‘Beperkte rechten op eigen goederen’ (bespreking proefschrift), Ars Aequi 2022, blz. 718-721.
 • R.J. ter Rele, ‘Aanvang verjaringstermijn vordering op deskundige ter zake van ondeugdelijk verrichte prestatie’, ORP 2022/30.
 • R.J. ter Rele, annotatie onder HR 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1617, JOR 2022/26.
 • R.J. ter Rele & M.A.J.G. Janssen, ‘Schulden uit bestuursrechtelijke lasten zijn boedelschulden’, FIP 2021/173.
 • T.M. Subelack & R.J. ter Rele, ‘Processuele aspecten van de verdeling, in: A.R. Autar, J.W.A. Biemans & T.J. Fluitman (red.), Compendium Erfprocesrecht, Den Haag: Sdu 2021.
 • S. Lodder & R.J. ter Rele, ‘Driemaal uitleg van pandaktes’, FIP 2021/10.
 • R.J. ter Rele, ‘Reactie op “Wijziging van een eigendomsvoorbehoud” van mr. E.F. Verheul, WPNR 2019/7262’, WPNR 2020/7277.
 • R.J. ter Rele, ‘Twee heersende erven te Alkmaar’, WPNR 2018/7192.
 • R.J. ter Rele, ‘Vermenging. Ondererfpacht op eigen zaak?’, in: S.E. Bartels, J.B. Spath & K.Everaars (red.), Tenietgaan van beperkte rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2017.