Versoepeling leer van de formele rechtskracht
Versoepeling leer van de formele rechtskracht
  Attendering
Billijker bestuursrecht valt te bereiken door meer uitzonderingen te aanvaarden op de leer van de formele rechtskracht, die onlosmakelijk verbonden is met, bijvoorbeeld, de klassieker HR 16 mei 1986 NJ 1986/723 (Heesch/Van den Akker). De Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben betrekkelijk recent importante versoepelingen van deze leer geïntroduceerd. Daaraan heeft Tom Barkhuysen in november jl. een instructief Vooraf gewijd in het NJB. Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen.

Nieuwsbrief