Foto.OM.45

Foto Rob van de Peppel

Sinds jaar en dag geef ik in civiele zaken cassatieadvies en procedeer ik bij de Hoge Raad. Ik ben lid van het bestuur van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten (VCCA).

Tot mijn missie behoort het scherp houden van appèlrechters en met name het helpen van cliënten die de dupe zijn van een misser van de appèlrechter. Zie ik een aanknopingspunt om zinvol cassatieberoep in te stellen, dan doe ik dat. Want dan is er een reële klacht dat het betreffende gerecht gekomen is tot een onjuist rechtsoordeel of een niet dan wel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd oordeel. MEER

Uiteraard voer ik ook verweer in cassatie. Dit (dus) in gevallen waarin de tegenpartij van mijn client cassatieberoep ingesteld heeft.

Jurist pur sang – specialist in gelijk krijgen, eigenzinnig en onafhankelijk

In de Liemers, grenzend aan resp. behorend tot de Achterhoek (in ruimere zin), liggen mijn roots: Zevenaar om precies te zijn, al ben ik geboren en opgegroeid in Salland. Mijn ouders namelijk zijn beiden geboren en opgegroeid in Zevenaar.

Tijdens mijn studie aan de RU Groningen was ik repetitor en onderwijsgevend student-assistent. Na mijn afstuderen (cum laude; o.a. twee hoofdrichtingen:  I.  Privaatrecht; en II. Sociaal-Economisch recht),  werkte ik aan mijn proefschrift in de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van deze al ruim 400 jaar bestaande universiteit.

Foto.Telefonerend

Foto Debbie Bernasco

In de zomer van 1999 beëdigde de Haagse Rechtbank me tot advocaat. Onder het patronaat van mr. Gerbrant Snijders – hij is thans raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden – behandelde ik (mede) resp. assisteerde ik in cassatiezaken.

Op 13 januari 2000 promoveerde prof. mr. C.J.H. Brunner mij tot Doctor in de rechtsgeleerdheid. MEER

Mijn gedrevenheid en liefde voor het vak uiten zich onder meer in artikelen en andere bijdragen in toonaangevende juridische tijdschriften. PUBLICATIES

Tegenwoordig houd ik kantoor te Nijmegen (Noviomagus), ’s lands oudste stad.

foto.livestile

Foto Debbie Bernasco

Appèlconsultancy

Met name wat betreft het zo optimaal mogelijk procederen in civiel appèl adviseer ik andere advocaten.
De overtuigingskracht van processtukken kan namelijk vaak aanzienlijk vergroot worden. Als advocaten mogen we geen argumenten – waarbij het vooral óók om retoriek gaat – laten liggen. Met mijn ruime ervaring in de cassatiepraktijk en de wetenschap help ik om valkuilen te vermijden en wissel ik met mijn opdrachtgevers van gedachten over tactiek, strategie en concept-processtukken. De kans dat zij de zaak voor hun cliënten in appèl alsnog of wederom winnen stijgt significant. LEES VERDER

Foto.Fiets.Fotoshoot

Foto Debbie Bernasco

Work-Life-Balance

Behalve dat ik er kantoor houd, woon ik ook in Noviomagus (Nijmegen-Oost).  Muziek is mijn uitlaatklep. En ik geniet van de schitterende omgeving van Noviomagus, ’s lands oudste stad. Hier is het voor een ieder met een Bourgondische inslag goed toeven. Op mijn blog zie je deze aspecten terug.