Sjef van Swaaij

Sinds jaar en dag geef ik in civiele zaken cassatieadvies en procedeer ik bij de Hoge Raad. Dat doe ik met aantoonbaar succes. Bovendien adviseer ik andere advocaten - achter de schermen en vooral als sparringpartner (lawyer's lawyer). Ik ben lid van het bestuur van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten (VCCA).

In Gelderland, de Liemers, Zevenaar, liggen mijn roots, al ben ik geboren en opgegroeid in Salland, Raalte.

Cum laude heb ik mijn studie Nederlands recht afgerond aan de RU Groningen. Ik deed twee Masters (destijds: Hoofdrichtingen), namelijk I.  Privaatrecht; en II. Sociaal-Economisch recht. Bovendien deed ik ook de belangrijke vakken Rechtsmiddelen en Dwangmiddelen van de Master Strafrecht.

Vanaf mijn tweede studiejaar was ik - op initiatief van de huidige Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Berend Keulen  - repetitor Strafrecht (via de studieadviesafdeling). Nadien werd ik tevens onderwijsgevend student-assistent Bestuursrecht. Een aanbod om AIO te worden in de vakgroep Bestuursrecht sloeg ik af.

Na werkzaam geweest te zijn als AIO in de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de RU Groningen, werd ik in juli 1999 tot advocaat beëdigd door de Haagse Rechtbank. Onder het patronaat van mr. G. Snijders - hij is sinds 2011 raadsheer in de Hoge Raad - werkte ik als advocaat-stagiair voornamelijk in de civiele cassatiepraktijk.

Ingenieus, verrassend en meeslepend

Foto.Fiets.Fotoshoot - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 januari 2000 promoveerde prof. mr. C.J.H. Brunner mij tot Doctor in de rechtsgeleerdheid. Mijn proefschrift is gerecenseerd door de meest gezaghebbende jurist van de afgelopen vijf decennia, wijlen mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad. In zijn recensie heeft mr. Snijders het over „de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst”. 

 "Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen."

(Sjef in de Volkskrant, 30 september 2014)

Centre of Excellence

Sinds 2010 heb ik mijn eigen onafhankelijke en unieke kantoor, te Nijmegen (Noviomagus), 's lands oudste stad. Er staat een goed Team.
We hebben aantoonbaar succes met procedures bij de Hoge Raad. Voorts fungeert kantoor als Centre of Excellence voor advocaten van andere kantoren.

Work-Life-Balance

Schaken.09.04.2021 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Muziek is mijn uitlaatklep. En ik geniet van de schitterende omgeving van Noviomagus.
Hier is het voor een ieder met een Bourgondische inslag goed toeven.

Op mijn blog en op Sjefs dag zie je deze aspecten terug.