Noviomagus. Gisteren, vrijdag 6 dezer, is op de jaarvergadering van de Orde van Advocaten Gelre benoemd tot nieuwe Deken mr. Vincent van Waterschoot, verbonden aan het Nijmeegse kantoor Van den Wildenberg Van Halder. Mr. Waterschoot is de opvolger van mr. Paul Wilmink, verbonden aan De Kempenaer Advocaten te Arnhem. Mr. Wilmink is ruim drie jaar Deken geweest. Aanvankelijk was hij Deken van het arrondissement Arnhem, hetwelk gefuseerd is met het arrondissement Zutphen.

foto.Deken.Vincent

Nieuwe Deken mr. Vincent van Waterschoot met de Directeur van de Gelderse Advocatenorde mr. Marie-Louïse Hoppenbrouwers tijdens de borrel na afloop van de jaarvergadering

De afgelopen jaren was mr. Van Waterschoot al lid van wat tot 1 januari jl. de raad van toezicht (arrondissement Gelre) genoemd werd. Mr. Van Waterschoot fungeerde als penningmeester. Naar ik begrijp, zal mr. Van Waterschoot naast zijn werkzaamheden gemoeid met het Dekenaat nog een substantiële praktijk blijven voeren.

Heeft er zin in

Mr. Van Waterschoot vertelde me gisteren bij gelegenheid van de borrel na voornoemde vergadering dat hij er veel zin in heeft. Dat straalde mr. Van Waterschoot ook duidelijk uit.
Ik heb er alle vertrouwen in dat mr. Van Waterschoot het waarmaakt en wens hem alle succes.

foto.Keijser.VanHalder

Mr. Jan van Halder, kantoorgenoot van mr. Van Waterschoot, en mr. Han Keijser, oud-Deken arrondissement Arnhem na het diner