Noviomagus. Elf jaar na het verschijnen ervan is mijn op 13 januari 2000 verdedigde proefschrift voor het eerst gerecenseerd, nl. in het Maandblad voor Vermogensrecht (januari 2011). In de persoon van de recensent prijs ik me gelukkig: mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad. Mr. Snijders wordt algemeen gezien als Nederlands met afstand beste jurist.

Ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

In zijn recensie heeft mr. Snijders (blz. 37 en 39) het over:

“{…} de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} de meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst {…}.”

Beschikken en rechtsovergang

Foto Rob van de Peppel

Voorts spreekt mr. Snijders (blz. 35) van een interessante studie, die om weerwerk vraagt.

Algemene vragen oproepen over de uitleg van het centrale vermogensrecht

Ook wijst mr. Snijders op het belang van de algemene vragen die het boek oproept ter zake van de uitleg van dat vermogensrecht (blz. 35).

Leerzaam over parlementaire geschiedenis als bron van wetsuitleg

Tevens spreekt hij van leerzaam illustratiemateriaal met betrekking tot de wijze waarop bij de uitleg van recente wetgeving de parlementaire geschiedenis als bron kan worden gebezigd (blz. 39).

Centraal onderwerp van het vermogensrecht

Dat het boek niet eerder al besproken is, vindt mr. Snijders merkwaardig, omdat het een centraal onderwerp van het in 1992 ingevoerde vermogensrecht betreft (blz. 35).

Het boek gaat over de temporele dimensie van de overdracht. Behandeld worden de levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging (= levering onder ontbindende voorwaarde).